Hizmetler

    2017 Yılında İnsan kaynaklarını gücünün firmalar tarafından doğru kullanılması, nitelikli iş gücünün oluşturulması ve devamlılığın sağlanması “doğru işe doğru insan” ilkesiyle hareket edilmesi … Bütün bunların sürekli bir sistem içerisinde yürütülmesi amacıyla kurulan Human Touch firmalara özgün oluşturulan özgün sistemleri, güçlü müşteri ilişkileri, sağladığı İK çözümleri ve eğitim ihtiyaçlarıyla hizmet göstermektedir.

  • İnsan Kaynakları Sistem Danışmanlığı
  • Yetenek Yönetimi
  • Kurumsallaşma Ve Organizasyonel Gelişim Süreç Tasarımı
  • Eğitim Akademisi