Hizmetler

    2017 Yılında İnsan kaynaklarını gücünün firmalar tarafından doğru kullanılması, nitelikli iş gücünün oluşturulması ve devamlılığın sağlanması “doğru işe doğru insan” ilkesiyle hareket edilmesi … Bütün bunların sürekli bir sistem içerisinde yürütülmesi amacıyla kurulan Human Touch firmalara özgün oluşturulan özgün sistemleri, güçlü müşteri ilişkileri, sağladığı İK çözümleri ve eğitim ihtiyaçlarıyla hizmet göstermektedir.

  • Personel Danışmanlığı
  • İK Birim Hizmetleri
  • İK Denetimi
  • Analiz Çalışmaları
  • Eğitim Hizmetleri
  • Outplacement
  • Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
  • Dijital İK Yönetimi